Speeltuinen

Het pad van de speeltuin


In fase 2 heeft elke speeltuin een eigen beheermodel gemaakt voor het totale beheer (sociaal, technisch en exploitatie) van de speeltuin. Deze speeltuinplannen worden nu in de praktijk gebracht. Als dat nodig is wordt het plan eerst nog verder uitgewerkt door de speeltuinmakers. De Sociaal Makelaars ondersteunen hierbij. 

In elke speeltuin is een 'hart' aan te wijzen van waaruit 'meer speeltuin' kan ontstaan. In de ene speeltuin is dit sport, in de andere ontmoeting of Vreedzaam spelen. Dit 'hart' wordt midden in het speeltuinbeheer geplaatst en zo als vliegwiel gebruikt. Elke speeltuin werkt op eigen tempo toe naar een integraal en vanuit het 'hart' aangestuurde speeltuinorganisatie die werkt op basis van de kwaliteitscriteria. Geen speeltuin - in haar omgeving - is hetzelfde, dus dit zullen 21 zeer diverse speeltuinorganisaties worden.

De Sociaal Makelorganisatie (SMO) ondersteunt bij de sociale opbouw richting een zelfstandige speeltuinorganisatie. Bijvoorbeeld bij het vinden van het ‘hart’ of het vormen van een bestuur. Per kwartaal is er een afstemmoment tussen de speeltuinmaker, de SMO, de gemeente en stadsbedrijven (UVO) over de voortgang, de gemaakte afspraken en wordt nagegaan over er nieuwe (financiële) afspraken gemaakt kunnen worden. De laatste versie speeltuinplannen, voortgang en actuele afspraken zijn hier per speeltuin te vinden.

Voorn
                                  SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Subpagina''s (22): Alle weergeven
Comments