Netwerk

Netwerk speeltuinorganisaties

NUSO, als landelijk platform van speeltuinen en expert op het gebied van speeltuinverengingen, faciliteert een licht netwerk voor kennisuitwisseling en ondersteuning van de speeltuinbesturen in Utrecht. 

Er wordt een programma ontwikkeld voor ondersteuning van besturen, op vraag en afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Utrecht overdraagt aan de speeltuinen. Op dit moment gaat het om:

-       onderhoud en beheer

-       financiën

-       kinderparticipatie

-       werven van vrijwilligers

-       verzekeringen/aansprakelijkheid.

Daarnaast worden er voordelen van het netwerk met elkaar verkend: bijvoorbeeld collectieve inkoop en delen van activiteiten, diensten en materialen. NUSO zorgt voor uitwisseling via het digitale uitwisselingsplatform van de NUSO (eind 2016 beschikbaar)

Werkwijze
Er worden 4 bijeenkomsten per jaar georganiseerd, op basis van bovenstaand programma. Om zowel uit te wisselen over actuele thema’s, als ook te verdiepen op een bepaald thema. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het brede netwerk van NUSO aan deskundigen, zowel speeltuinbestuurders als organisaties. Daarnaast geeft NUSO Coaching Bestuursondersteuning, face-to- face en telefonisch. Er is vijf keer coaching per jaar per speeltuin. 

Lidmaatschap
Alle speeltuinen sluiten zich aan bij de NUSO en kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het lidmaatschap, namelijk:

 Deskundig advies en actuele informatie

 Inkoopvoordelen (collectieve regelingen zoals een goed verzekeringspakket)

 Praktische ondersteuning

 Belangenbehartiging

 Inspirerende voorbeelden


Bijeenkomst 1 - Speeltuinbestuurders en medewerkers enthousiast over de Digitale Bestuurskamer


De ‘Digitale Bestuurskamer’ was het onderwerp van de eerste bijeenkomst van het netwerk van (bijna) zelfstandige speeltuinen, gefaciliteerd door NUSO. Sander Peters, maker van de bestuurskamer, gaf een presentatie.


De Digitale Bestuurskamer is een online omgeving waarmee besturen van speeltuinen kennis, informatie en afspraken kunnen opslaan en delen en is speciaal ontwikkeld voor speeltuinen.

De bestuurskamer heeft verschillende modules zoals financiële administratie, contacten- of ledenadministratie, draaiboeken, verzenden nieuwsbrieven, agenda, inspecties van toestellen etc.


Aanwezige bestuurders en medewerkers waren zeer enthousiast over de vele mogelijkheden van de tool. Werken met dit systeem vervangt het werken met (en inkopen van) losse systemen. Ook is de informatie inzichtelijk voor alle bestuursleden en medewerkers en zorgt daarmee voor transparantie en niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden.


Een aantal speeltuinen gaat er in ieder geval mee aan de slag en NUSO werkt eraan het systeem zo nodig aan te passen voor de Utrechtse situatie. Meer informative: Leon Kloos via info@nuso.nl
Bijeenkomst 2 - Waar moet ik verzekerd voor zijn?


Speeltuinen in Utrecht hebben naast de Dompolis minimaal de volgende verzekeringen afgesloten voor de leden, vrijwilligers en bestuursleden:

Aansprakelijkheidsverzekering
Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind valt en ongelukkig terecht komt, door een mankement aan het speeltoestel, stellen ouders speeltuin aansprakelijk. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook verplicht voor speeltuinen.

Ongevallenverzekering
Tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de speeltuin kunnen uw leden of vrijwilligers een ongeluk krijgen. Bij een ongeluk met blijvende invaliditeit als gevolg vindt een uitkering plaats aan de gedupeerde of diens nabestaanden. Uw speeltuin geeft een signaal af dat ze zich tijdens het spelen verantwoordelijk voelt voor haar leden. Het is daarmee tevens een bewijs van professionaliteit.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Ondanks alle goede bedoelingen kunnen bestuurders en toezichthouders fouten maken. Fouten waarvoor ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deze verzekering voor bestuurders en toezichthouders voorkomt dat deze mensen te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privé- vermogen.

Datum en tijd: 30 maart vanaf 19:00.
http://www.dibeka.nl/#
Comments