kwaliteitswerkplaats 1 | 28 nov 2016

Kennismaking

We starten met een kennismaking met de vraag ‘Wat roept het woord kwaliteitssysteem in jou op?' De (ant)woorden staan op de foto links. In speeddate-vorm praten we in duo’s verder aan de hand van de volgende vragen ‘Hoe meet je kwaliteit?’ en ‘Wat versta jij, in één woord, onder kwaliteit?  Elk duo kiest de belangrijkste essenties voor hun eruit, deze staan op de foto rechts. 

In deze essenties komt sterk naar voren dat het meten van kwaliteit vooral simpel, leuk en zichtbaar moet zijn voor iedereen en in een vorm waarin iedereen mee kan doen. Ook wordt benadrukt dat er heldere regels/normen moeten zijn en 'iemand' (een vriendelijke politieagent) die deze regels/normen handhaaft.

Waar komen we vandaan?

Na deze kennismaking kijken we samen terug naar het proces rondom kwaliteitscriteria van het afgelopen jaar. Hoe zijn we hier eigenlijk terecht gekomen? En wat is er al gebeurd?

We kijken terug naar de eerste stedelijkewerkplaats in fase 2. Hier is opgehaald ‘Waar draait het om in de speeltuin? Er zijn veel mooie woorden en beelden opgehaald. Deze woorden en beelden zijn zoveel mogelijk geclusterd en samengevoegd tot een aantal kwaliteitsthema's. Deze thema’s zijn opgenomen in een kwaliteit en beheerschema. In de eerste werkplaatsen in de speeltuin zijn deze schema’s ingevuld. Ook is tijdens deze werkplaats in de speeltuin de vraag gesteld Waar draait het om in de speeltuin?

Al de woorden en beelden uit de stedelijke werkplaats en de werkplaat in de speeltuin zijn opnieuw geclusterd en samengevoegd op borden waaruit de volgende kwaliteitscriteria zijn ontstaan:

 • Open en toegankelijk, 
 • Leuk Spelen, 
 • Spelend Leren, 
 • Activiteiten, 
 • Veelzijdige inrichting, 
 • Vreedzaam klimaat, 
 • Van en door de buurt, 
 • Betrokken en kundig team, 
 • Financieel levensvatbaar. 

Deze kwaliteitscriteria zijn bekeken en verder aangevuld tijdens de tweede stedelijkewerkplaats

Bij het invullen van de kwaliteit en beheerschema’s werd duidelijk dat veel thema’s met elkaar samenhangen en door elkaar heenlopen. Ook werd in elke speeltuin gewezen op 'iets' dat belangrijker was dan de afzonderlijke thema's, de sfeer, het hart van de speeltuin waar alles omheen draait. Daarom is er uiteindelijk de kwaliteit in een cirkel vormgegeven. 

Eerst in de vorm van een kwaliteits-spel, die door elke speeltuin is gespeeld. Er zijn twee 'speelborden': Beheer in 2015 en Beheer in 2020. Met behulp van jelly beans is met verschillende kleuren aangegeven wie er verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Met groen of rood is aangegeven of ze voldoen aan het kwaliteitscriterium of niet. 

Uiteindelijk is uit het kwaliteits-spel de kwaliteitskleurplaat ontstaan. Deze kleurplaat is de basis van waaruit in fase 3 in deze kwaliteitswerkplaats verder wordt gewerkt.


De kwaliteitscriteria 

De tekst over de kwaliteitscriteria en de kwaliteitscirkel staan nog niet vast. Elke werkplaats verbeteren en verfijnen we deze tekst. Iedereen levert input en verbeterpunten. Op verzoek van de gemeente en de politiek wordt er meer nadruk gelegd op de verbinding met de buurt, het pedagogisch klimaat en speelwaarde. Elke werkplaats komt de kwaliteitscirkel met opmerkingen terug en worden er opmerkingen bijgeschreven en/of afgehaald. Zo werken we gezamenlijk naar een volgende versie. 

Hoe nu verder?

Hoe gaan we verder van nu tot eind mei? Tot maart zijn er 3 werkplaatsen om een kwaliteitssysteem werkzaam te maken, zodat het in een aantal speeltuinen kan proefdraaien. De laatste werkplaats in mei bekijken we de opbrengst met elkaar en denken we na over ‘hoe nu verder?’

Tussen de werkplaatsen door wordt er ook werk verzet door de mensen uit de kwaliteitsgroep. Er zijn groepjes gevormd, waar iedereen vanuit zijn interesse en fascinatie een bepaald thema verder onderzoekt. We verdelen de cirkel van kwaliteitscriteria onderling en komen elk met een voorstel van een verdere uitwerking. Volgende keer leggen we alle losse ideeën bij elkaar en bekijken of we daar een eenvoudig geheel van kunnen maken. 

Elk groepje gaat met twee vragen aan de slag:

 • Hoe omschrijf je dit kwaliteitscriterium zo simpel en duidelijk mogelijk? 
  Op basis van de tekst die er nu al ligt komt het groepje met een nieuw tekstvoorstel.
 • Hoe monitor je dit kwaliteitscriterium?

Op basis van wat er nu al ligt komt het groepje met een praktisch, simpel en uitvoerbaar voorstel om dit criterium te meten/monitoren en zichtbaar te maken voor de opdrachtgever (gemeente) en de (eigen) speeltuingemeenschap.

Er wordt niet alleen gewerkt met de mensen uit de kwaliteitsgroep maar ook met andere mensen uit de speeltuin(gemeenschap). Bij de volgende werkplaats 23 januari wordt deze opbrengst gedeeld. 

Verdeling kwaliteitscriteria 

 • Levendig & het Hart
  • Robin Izelaar (Hoge Weide) 
  • Klaas kromhout & Saskia Ottenhof (Noordsepark) 
  • Suzan Verdonschot
  • Wouter Kesseler
 • Mensen 
  • Roos de Ridder (Bankaplein)
  • Marieke Ploeg
 • Vreedzaam 
  • Rhianne Lobs (Kleine Dom)
  • Alexander van der kommer (Abstede)
  • Lies Vigh (de Bloesem)
  • Marieke Ploeg
 • Onderhouden & Uitdagende inrichting 
  • Bob Remmert (Gemeente)
  • Wouter Kesseler
  • Terry Slinkers (Abstede)
 • Integrale sturing & het Hart
  • Leon Kloos & Paulien van der Loo (NUSO)
  • Suzan Verdonschot
  • Marieke Ploeg


Wil jij input leveren, of mee-onderzoeken? Neem gerust 
contact op met bovenstaande personen.


















Comments