Stedelijke werkplaats 2 | 29 mei 2017

Het beleidskader is definitief en de kwaliteitsgroep zit in de experimenteerfase. In deze werkplaats blikken we terug wat er in de tussentijd is gebeurd en kijken we vooruit hoe we het nieuwe speeltuinbeleid en de beweging die op gang is gekomen goed kunnen borgen in de speeltuingemeenschap in Utrecht. 

Waar bevinden we ons?
We starten met een terugblik wat er in de tussentijd is gebeurd langs de vier ontwikkelpaden (zie afbeelding rechts). 
 1. Speeltuinen
  Elke speeltuin volgt zijn eigen speeltuin ontwikkelpad. Op de pagina Speeltuinen en op de website van de speeltuin of via de social media is meer hierover te vinden
  .
 2. Kwaliteit
  De kwaliteitsgroep is vier keer bijeen gekomen en hebben verder gewerkt aan het kwaliteitssysteem.  De kwaliteitsgroep zit nu in de fase van uittesten en experimenteren. Op de pagina Kwaliteit is hier meer over te lezen.
   
 3. Netwerk
  Het NUSO ondersteunt het netwerk van speeltuinbesturen en is tweemaal bij elkaar gekomen. Ze hebben gesproken over de digitale bestuurskamer en verzekeringen. Lees meer op de pagina Netwerk. Marijke Orthel en Saskia Ottenhof organiseren bijeenkomsten voor alle 21 speeltuinen met als doel om van elkaar te leren. Meer hierover kun je lezen op de facebook
  Speeltuinen Utrecht.
 4. Gemeente
  De gemeente heeft twee bijeenkomsten georganiseerd om samen met de
  speeltuingemeenschap het beleidskader Speeltuinen verder vorm te geven. Meer hierover vind je bij de pagina Gemeente
Speeddate sessie speeltuingemeenschap
In de tussentijd is veel gebeurd in de speeltuingemeenschap en bij alle speeltuinen afzonderlijk. Er zijn ook verschillende nieuwe gezichten bijgekomen. We praten bij of maken kennis via een speeddate sessie aan de hand van de volgende vragen:
 • Wat doe jij / wat heb jij al gedaan / wat ga je nog doen in de speeltuingemeenschap?
Energie stroomt en nieuwe connecties worden gelegd. 

Stand van zaken beleidskader en kwaliteitssysteem
Na de speeddate sessie starten we met de stand van zaken rondom het beleidskader en kwaliteitssysteem. Iedereen leest het definitieve beleidskader en het einddocument Kwaliteitssysteem 'Samen kwaliteit maken in de speeltuin' door en noteert opmerkingen en vragen. Niet om te wijzigen, maar om verduidelijking te vragen. Zie vragen aan de rechterzijde op de linker foto. Ook staan we stil bij de gemeentelijke-politieke context en verwachte planning zie foto rechts.
                                                     

https://drive.google.com/open?id=0B5GTHzLsozWHdXowdU90ZTRDcWs                            https://drive.google.com/open?id=0B5GTHzLsozWHMVVPWTBtYnowVU0
                                                                                   
     Kwaliteitssysteem

Vooruitblik en vervolg: hoe gaan we nu verder als speeltuingemeenschap?
Na een intensieve periode van gezamenlijk onderzoeken en ontwikkelen langs de vier ontwikkelpaden (speeltuin, kwaliteit, gemeente, netwerk) zijn we nu gekomen in de fase van borgen en/of overdragen aan de speeltuingemeenschap. Maar hoe gaan we dit doen, wat moet hiervoor gebeuren en welke afspraken kunnen we maken?

In een open space setting hebben we dit verkend aan de hand van de volgende vragen:
 • Wat moet er volgens jou gebeuren?
 • Wat wil jij daar in doen?
 • Welke afspraken kunnen we alvast maken?
De antwoorden staan op de foto's rechts. Er zijn mooie stappen gemaakt, maar er is nog veel werk te doen. In de volgende stedelijke werkplaats op 16 oktober zullen we hier op terugpakken en doorpakken!

Was jij niet bij de stedelijke werkplaats, maar wil jij wel bijdragen aan een (of meerdere) ontwikkellijnnen? Dit kan door te delen wat jij vindt dat er moet gebeuren, of door een eigen inbreng te willen leveren en/of afspraken hierover te maken.  Stuur dan een mail naar Suzan Verdonschot suzan@speeltuinen.org of bel 06-22351256
Comments