Samen Speelruimte maken

Fase van maken en doen

Na de fases van verkennen en intensief onderzoek naar vernieuwend speeltuinbeleid (zie achtergrond) gaan we daadwerkelijk op een andere manier speelruimte maken in Utrecht. Zowel in alle speeltuinen afzonderlijk als in het gemeentelijke beleid en de regelgeving.

We werken toe richting integraal aangestuurde speeltuinen (in al haar diversiteit) die vanuit het hart van de speeltuin zelf worden aangestuurd. Het eigenaarschap en de regie komt in één hand en in de speeltuin zelf te liggen. 

We doen dit samen met zoveel mogelijk mensen (bestuurders, sociaal makelaars, ondernemers, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen) uit de speeltuingemeenschap. 

Dit (ver)bouwen van de huidige situatie richting speeltuinen aangestuurd vanuit het hart, gaat langs de volgende 4 ontwikkelpaden:

De opbrengsten en inzichten van alle ontwikkelpaden worden op deze website met elkaar gedeeld. In de stedelijke werkplaatsen worden opbrengsten en inzichten ook persoonlijk met elkaar gedeeld, geleerd en elkaar geïnspireerd. Lees hier de de verslagen van deze stedelijke bijeenkomsten en inzichten. 
                  

 Achtergrond

In augustus 2013 is gestart met vernieuwend welzijnsbeleid rondom de speeltuinen in Utrecht. In de eerste fase lag de nadruk op oriëntatie en toekomstperspectief, uitgevoerd door studenten van Academie van de Stad. In de tweede fase ‘Speelruimte maken we samen’ lag de nadruk op het gemeenschappelijk onderzoeken van (beleid) thema’s, knopen en knelpunten en het samen ontwikkelen van een mogelijk toekomstbeeld. 
Deze derde fase ‘Samen Speelruimte maken’ is een fase van maken en doen, waarin we daadwerkelijk op een andere manier speelruimte maken. Zowel in alle speeltuinen afzonderlijk als in het gemeentelijke beleid en regelgeving. 

 
                           
                           Comments