Gemeente‎ > ‎

Stedelijke presentatie concept beleidskaderDe gemeente presenteert het nieuwe concept beleidskader Speeltuinen. Dit concept is gemaakt in nauwe samenwerking met mensen uit de speeltuingemeenschap. 
Voordat het beleidskader voorgelegd wordt aan het gemeentebestuur wil de gemeente hierover nog een keer in gesprek en ieders mening en ideeën horen.

Opening Joke Brouwer

Joke Brouwer, manager team Sport en Samenleving en Maatschappelijke Ontwikkeling, opent de avond. Ze staat stil bij het vooraf gelopen process, Speelruimte maken we samen, en benadrukt dat

dit beleid niet alleen maar door ambtenaren is geschreven maar in een co-creatie met de speeltuingemeenschap in 2 jaar is ontstaan. Joke is trots op dit proces wat samen met alle betrokkenen is gelopen en nodigt iedereen uit om langs de tentoonstelling te lopen waarin het proces te volgen is.
Concept beleidskader Speeltuinen
Rick de kogel, beleidsadviseur Sport en Samenleving en Maatschappelijke Ontwikkeling, presenteert het concept beleidskader Speeltuinen. Marieke Ploeg, organisatiekunstenaar vertelt vervolgens iets over het proces van co-creatie.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:


Klik op de afbeelding hieronder voor de hele powerpointpresentatie
https://drive.google.com/file/d/0B5GTHzLsozWHbnh2dy1BSEdVOEU/view

Uit de vragenronde na de presentatie komen twee gespreksonderwerpen bovendrijven die direct geagendeerd worden voor de aansluitende Gesprekstafels:
  • Is er genoeg bestuurskracht in de stad?
  • Hoe verhouden de speeltuinen zich in dit beleidskader tot het Sociaal Makelen?


Gesprekstafels
Er zijn verschillende gesprekstafels, waar iedereen kan aanhaken, meeluisteren, inbrengen en weer verderlopen. Gespreksleiders leiden het gesprek en zorgen dat de essentie van het gesprek wordt vastgelegd. De eerste drie tafels zijn vooraf geagendeerd, voortkomend uit eerdere vragen en geluiden. De vierde en vijfde tafel zijn gevuld met de thema's opgehaald uit het aanwezige publiek. Hieronder vind je de essenties die per thema tafel zijn opgehaald.

1. Kwaliteit

 


2. Netwerk & professionalisering 


3. Pedagogisch klimaat 
4. Bestuurskracht


5. Verhouding met het Sociaal Makelen


Comments