Kwaliteit

In fase 2 is een eerste schets gemaakt van een mogelijk levend kwaliteitssysteem voor de speeltuin: een eenduidige, individuele en gemeenschappelijke meetlat, met een daarbij behorende monitoring en verantwoordingssysteem dat weinig extra tijd en rompslomp kost. Het is een kleurplaat geworden, waarin het hart van de speeltuin, spelen & ontmoeting in het midden staat, download de volledige kleurplaat hier. Dit kwaliteitssysteem wordt in fase 3 verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht.

Opgave 

Er wordt dit jaar gewerkt aan:

 • een kwaliteitssysteem dat weinig rompslomp en extra tijd kost in de speeltuinen, 
 • verantwoording richting burgers, politiek en gemeente borgt 
 • en dat daadwerkelijk iets zegt over de (speel)kwaliteit van en in de speeltuin.
Op verzoek van de politiek en een aantal partners  wordt (nog) meer nadruk gelegd op het vreedzaam pedagogische klimaat, de speelwaarde van de speeltuin en de verbinding met de buurt.

Werkwijze 

In een werkplaats wordt met een divers samengestelde groep van 5-8 mensen (bijvoorbeeld een speeltuinmaker, speeltuinbestuurder, sociaal makelaar, bezoeker, gemeenteambtenaar en iemand van het NUSO) al lerend, experimenterend, spelend en ontwikkelend verder gewerkt aan het nieuwe kwaliteitssysteem. De werkplaats bestaat uit 4 bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten en in de tussentijd wordt het systeem daadwerkelijk gebouwd en in praktijk gebracht. In de stedelijke bijeenkomsten worden de voortgang en ervaringen gedeeld met de andere speeltuinen.

In de praktijk  

Er wordt zo snel mogelijk gestart met het kwaliteitssysteem, uiterlijk maart 2017, in een klein aantal speeltuinen die graag willen en al op weg zijn naar een integrale aangestuurde speeltuin vanuit een duidelijk hart. Vandaaruit wordt verder ontwikkeld en verbeterd en een olievlek werking naar de andere speeltuinen. Eind 2017 wordt een werkend systeem overgedragen aan de (samenwerkende) speeltuinen en de gemeente.

Planning werkplaatsbijeenkomsten 

Wie

 • Robin Izelaar (Hoge Weide)
 • Klaas kromhout & Saskia Ottenhof (Noordsepark)
 • Roos de Ridder (Bankaplein)
 • Rhianne Lops (Kleine Dom, Zandloper, de Boog)
 • Alexander van den Kommer & Terry Slinkers (Abstede)
 • Lies Vigh (de Bloesem)
 • Bob Remmert (Gemeente)
 • Paulien van der loo en Leon Kloos (NUSO)
 • Wouter Kesseler
 • Suzan Verdonschot
 • Marieke Ploeg

Meest recente kwaliteitscriteria
Comments